Điều gì khiến bạn bất an khi

xây dựng đội nhóm?

Coach Lưu Kỳ Nam

Điều gì khiến bạn cảm thấy bất an khi xây dựng đội nhóm?


Đây là một trong những câu hỏi thường được nhắc đến khi chúng tôi bắt đầu hành trình Executive Coaching chuẩn bị cho một thử thách mới.


Một khách hàng của tôi - là một quản lý cao cấp xuất thân từ dân kỹ thuật - đã nghiệm ra rằng chính sự muốn kiểm soát, muốn mọi thứ phải hoàn hảo theo đúng tiêu chuẩn của mình là rào cản xây dựng sự tin tưởng, là điều cần nhất để cả đội có thể cùng nhau chinh phục những thách thức lớn.

Khi chị ấy nhìn ra được sự quan trọng của việc tạo không gian cho đồng đội và dần có sự điều chỉnh, chị cảm nhận được sự kết nối tốt hơn và cảm thấy đỡ áp lực hơn nhiều.

Nếu những dự án trước mắt quá quan trọng để có thể trao quyền?

Hãy trả lời câu hỏi “điều gì quan trọng nhất đối với bạn trên đường dài? Đạt kết quả tốt nhất cho dự án này theo sự chỉ đạo của bạn hay cho đồng đội của bạn được chịu trách nhiệm, thông qua đó được trưởng thành với sáng kiến và cách đi của chính họ?

Một cách để bạn đỡ run tay :-) khi bắt đầu trao quyền là lên lịch cùng nhìn lại với đồng đội sau từng chặng nhỏ để có những điều chỉnh kịp thời, thông qua đó tạo sự tự tin cho cả hai phía.

Bạn có góc nhìn khác? Điều gì làm cho bạn vẫn còn bất an?

Coach Lưu Kỳ Nam


#coachagy #luukynam #executivecoaching #empower #trust #xaydungdoinhom