Hai câu hỏi siêu đơn giản cho buổi họp hiệu quả

Coach Nguyễn Lê Hoàn

🤔 Không biết điều này có đúng với mọi người không, nhưng theo mình quan sát thì khi bạn đảm nhiệm vị trí càng cao, bạn họp càng nhiều. Có những cuộc họp, họp xong ta thấy rất rõ ràng sáng tỏ, lại có những cuộc họp, họp xong chỉ để lại sự mù mờ, mệt mỏi và cảm giác dài lê thê.


❓ Vậy làm thế nào để họp hiệu quả?


Viết về việc họp hành này có thể mất nhiều thời gian hơn bạn nghĩ. Tuy vậy trong bài viết này mình muốn chia sẻ 2 câu hỏi đơn giản mà siêu hiệu quả, tại hai thời điểm: Đầu cuộc họp & 10 phút trước khi kết thúc cuộc họp.


🕐 Đầu cuộc họp:


Để biết cuộc họp sẽ đi đâu về đâu, ta cần hỏi: “Kết quả chúng ta muốn đạt được sau buổi họp này là gì?”. Đây là câu hỏi mà những bạn tham gia các phiên khai vấn của mình chắc sẽ thấy rất quen thuộc.


Câu hỏi này cực kỳ quan trọng, nó giúp chúng ta xác định và làm rõ hướng đi, thậm chí biết khi nào đã họp xong. Việc hỏi ngay đầu cuộc họp còn tránh việc chúng ta đi lan man đề tài khác rồi mới quay lại kết quả mong muốn.


🕑 10 phút trước khi kết thúc cuộc họp:


Ngoài việc liên tục kiểm tra xem ta có đang đi đúng hướng không, ta cần đặt một câu hỏi nữa:


“Chúng ta đã quyết định được những gì trong buổi này?


Khi họp chắc chắn chúng ta cần đồng thuận và đồng ý một số mục, không có câu hỏi này, những tranh luận qua lại sẽ không rút ra được bất cứ một kết luận nào vì ai cũng tưởng ý kiến của mình mới là ý được chấp nhận.


Sau khi trả lời được câu hỏi này, việc đi tiếp tới bước triển khai hành động sẽ đơn giản hơn nhiều.


🌟 Chúc các bạn họp ít mà hiệu quả cao!


#coachagy #nguyenlehoan #meeting #questions