Bạn có cho phép mình tạm dừng?

Coach Nguyễn Lê Hoàn

Trong cuộc sống bộn bề, rất nhiều khách hàng gặp mình than phiền:


👩‍🦱 “Tôi mệt quá nhưng tôi không thể dừng”.


🤦‍♀️ “Tôi vừa đỡ sốt chưa đầy một ngày thì đã phải quay lại làm, vẫn một tá việc được giao, tôi vẫn phải làm tới tận 9 - 10 giờ tối”


🧔‍♂️“Tôi không có một giây phút để thở với sếp tôi. Sếp tôi giao việc mọi lúc mọi nơi, thậm chí cuối tuần cũng làm, làm làm”


❓ Điều gì khiến bạn nghĩ bạn không thể dừng lại một chút?


🤦‍♀️ Không được, tôi mà nghỉ thì dự án của tôi sẽ tanh bành mất, mọi người sẽ làm sai và lúc đó tôi còn phải sửa lên sửa xuống còn mất công hơn.


👩‍🦱 Không được, sếp tôi không cảm thông đâu, tính thế rồi, lúc nào giao việc là phải làm. Không cẩn thận là ổng cho nghỉ việc.


❓Không phải ai, mà mình thấy ở đây là bạn không cho mình dừng lại?


🧔‍♂️🤦‍♀️👩‍🦱 Sao lại là tôi? Dừng lại thế nào được, nếu lỡ công việc không ổn thì tôi biết sống sao, rồi tiền đâu để chăm lo cho gia đình con cái?


❓Thay vì than phiền, bạn có “kế hoạch” hoặc “hành động” gì để được “tạm dừng” không?


👩‍🦱 Tôi chưa …


❓Vì thế tôi mới chia sẻ là chính bạn không cho mình dừng lại, vậy bạn có thể có kế hoạch hay làm gì khác đi không?


👩‍🦱 Có, tôi sẽ …


Và như thế đấy, nhiều khách hàng của mình đã “mệt thì tạm nghỉ” được bắt đầu từ giây phút nhận ra chính họ không cho họ dừng như thế này đấy!


Bạn thì sao?


Coach Nguyễn Lê Hoàn

#coachagy #performancecoach