Bạn cảm thấy ức chế

Coach Lưu Kỳ Nam

Bạn cảm thấy ức chế…

với những gì đang diễn ra trong tổ chức của bạn

Dưới đây là một vài thứ bạn có thể làm:

👉 Lùi lại một bước để có bức tranh toàn cảnh.

👉 Cho mình thời gian để vẽ bức tranh lý tưởng / ngày lý tưởng của bạn.

Có thể bạn đã nghe về bức tranh lý tưởng. Tuy nhiên, khác biệt ở chỗ cụ thể, rõ ràng, chi tiết. Bức tranh càng màu sắc và có thể đo đạc được sẽ cho bạn sức mạnh ghê gớm để bạn tập trung hơn, và cảm thấy nhẹ nhàng hơn với những thứ trước mắt.

Có sự chuẩn bị cho một kế hoạch dài hạn, bạn từ từ sẽ kiểm soát được cuộc chơi!

Coach Lưu Kỳ Nam

#coachagy #luukynam #careertransition #leadershipdevelopment