Bạn dự định sẽ làm thế nào?

Coach Nguyễn Lê Hoàn

Trong một buổi khai vấn với một bạn quản lý, bạn phàn nàn là có quá nhiều trục trặc vẫn phát sinh dù bạn đã nói đi nói lại rất nhiều lần. Mọi người dường như không chịu hiểu vấn đề và bạn cảm thấy rất mệt mỏi.


- Vậy bạn có thể làm điều gì khác đi? Mình hỏi.


- Lẽ ra các bạn trong nhóm của mình mới là người cần làm khác đi, các bạn phải nghe mình hơn chứ?


- Tức là bạn đang mong muốn người ta thay đổi, còn bản thân thì không?


- Mình còn có thể làm gì khác đi đây?


- Bạn có nói là đã đi nói lại nhiều lần mà mọi người chưa hiểu, vậy làm sao để đảm bảo mọi người đã hiểu đúng vấn đề?


- Ừ, có lẽ là phải làm cách nào đó kiểm tra lại. Mình nghĩ sẽ hỏi mọi người dự định sẽ làm như thế nào, như vậy trong quá trình đó nếu mọi người hiểu sai ý thì sẽ làm sai ngay.


Bạn háo hức với điều này và một tuần sau, bạn rất vui khi cập nhật với mình rằng, hóa ra cùng một thứ mỗi người diễn giải khác nhau và bạn đã quá chủ quan khi nghĩ mọi người đều hiểu theo một cách. Sau đợt này, số sự cố phát sinh đã giảm đi đáng kể, bạn cảm thấy dễ thở hơn nhiều.


Mình cũng học được câu hỏi mà bạn ấy dùng: “Bạn dự định sẽ làm thế nào?”


Còn bạn, có điều gì bạn nhận ra và muốn chia sẻ thêm?


Nguyễn Lê Hoàn

Performance Coach


#coachagy #nguyenlehoan #performancecoach