Bạn tự khích lệ mình như thế nào?

Coach Nguyễn Lê Hoàn

Bạn tự khích lệ mình như thế nào?


👉 Bạn có từng hừng hực khí thế khi mới làm một việc gì đó nhưng sau đó được vài ngày thì cảm thấy nản?

👉 Bạn có quan sát thấy có rất nhiều điều chúng ta rất hứng thú ban đầu nhưng sau đó lại dừng?


Thông thường khi nghe những người bên ngoài truyền cảm hứng, ta thấy đầy năng lượng để dám đi những bước đầu tiên, còn để đi được đường dài chúng ta cần có năng lực tự khích lệ bản thân.


Nếu coi bạn như một người để bạn truyền cảm hứng và ảnh hưởng lên chính mình, bạn đang rèn luyện năng lực này như thế nào? Hãy cùng chia sẻ bí kíp với Coachagy nhé!


#coachagy #nguyenlehoan #performancecoach