FAQ: Có thể kết hợp khai vấn với cố vấn / tư vấn trong một phiên làm việc hay không?

Câu hỏi 2: Có thể kết hợp Khai vấn (Coaching) với Cố vấn (Mentoring) hoặc Tư vấn (Consulting) trong một phiên làm việc được không?

Trả lời:

Với tư duy của người từng làm Nhân sự, mình cũng từng mang thắc mắc này hỏi cô Cherie (The mother of coaching) trong ngày đầu tiên tham gia lớp MMS vì nghĩ rằng, nhờ đó mình sẽ cung cấp được nhiều giá trị cho khách hàng hơn, kiểu chọn 1 được 2.

Câu trả lời của cô Cherie khiến mình lúc đó khá bất ngờ: “Không, đơn giản là không”.

Khi khai vấn cái chúng ta hướng tới là người được khai vấn (coachee) tự tìm ra câu trả lời mà lại “mồi” bằng giải pháp của mình (thông qua cố vấn hoặc tư vấn) thì rõ ràng là không ổn, sẽ không còn không gian cho người đó tư duy.

Chúng ta có thể trong nhiều vai trò (Coach, Consultant, Mentor) với một khách hàng, nhưng với một phiên làm việc (session), bạn cần có một đường ranh giới rất rõ ràng về vai trò trong mỗi phiên, tức là phiên này mình là Coach hay mình là Mentor.

Trong trường hợp cả bạn và khách hàng đồng thuận rằng tư vấn hoặc cố vấn sẽ phù hợp hơn với một tình huống nào đó, bạn có thể hạ "mũ" khai vấn xuống, và bắt đầu phiên tư vấn/ cố vấn.

Một số anh chị có thể có chung suy nghĩ như mình trước đây vì khái niệm coaching (khi đi làm) không giống như vậy. Ở một số doanh nghiệp, chúng ta thường hay nói: “Anh về coach lại nhân viên đi” hay “Anh coaching cho nhân viên kiểu gì mà làm sai tùm lum vậy”. Thì từ “coach” ở đây không hẳn mang nghĩa khai vấn, nó thường là sự kết hợp của đào tạo, cố vấn và tư vấn.

Để hiểu rõ hơn về các phương pháp phát triển bản thân này, bạn có thể đọc lại phần trả lời tại đây.

Nếu các bạn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ Coachagy:

Website: www.coachagy.com

Email: contact@coachagy.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/coachagy/

Facebook: https://www.facebook.com/TheCoachagyCompany