FAQ: Cách chọn phương pháp phát triển bản thân và tổ chức phù hợp


Câu hỏi 1: Hiện tại có quá nhiều phương pháp để phát triển bản thân và doanh nghiệp như: Đào tạo (Training), Cố Vấn (Mentoring), Tham Vấn (Therapy), Khai Vấn (Coaching), Tư Vấn (Consulting). Có cách nào để chọn ra phương pháp phù hợp với bản thân và doanh nghiệp?

Trả lời:

Có khá nhiều tài liệu nói về việc phân biệt các phương pháp này, nhưng đứng từ góc nhìn là khách hàng để lựa chọn thì còn khá ít.

Thông qua phần trả lời này, Coachagy hi vọng sẽ giúp bạn tìm ra phương pháp phù hợp.

# Đầu tiên bạn cần xác định mong muốn của mình và đi lần lượt qua các câu hỏi sau:

  1. Mong muốn đó hướng về quá khứ hay hiện tại và tương lai của bạn? Ví dụ:

a) “Tôi đã nhận ra và muốn chữa lành những tổn thương khi còn nhỏ của mình” là một mong muốn hướng về quá khứ

b) “Tôi muốn phát triển doanh nghiệp của mình tăng trưởng 5 lần trong 5 năm” là một mong muốn hướng về tương lai.

Trong các phương pháp trên, Tham Vấn – Therapy (còn được dịch là Trị liệu tâm lý) là phương pháp hướng về quá khứ tập trung vào các tổn thương tâm lý, 4 phương pháp còn lại đều hướng về hiện tại và tương lai của khách hàng.

  1. Bạn mong muốn giải pháp cho mong muốn này đến từ ai, chuyên gia hay từ chính bạn? Ví dụ:

c) “Tôi muốn xin lời khuyên để phát triển hệ thống nhân sự của Công ty” cần giải pháp đến từ chuyên gia

d) “Tôi đang ở ngã rẽ quan trọng và muốn tự tìm ra hướng đi rõ ràng cho sự nghiệp theo mong muốn của tôi” cần giải pháp đến từ bạn.

Trong các phương pháp trên, Khai vấn - Coaching có giải pháp đến từ bạn, tất cả các phương pháp còn lại đều đến từ chuyên gia.

  1. Bạn muốn nhận được giải pháp từ chuyên gia theo một cách chung hay riêng biệt? Ví dụ:

e) “Tôi muốn cập nhật hiểu biết về những điểm mới trong Luật Lao Động năm 2021 cho toàn bộ nhân sự công ty” cần kiến thức chung

f) “Dựa trên tình hình của công ty tôi, tôi muốn có lời khuyên để có mô hình quản trị nhân sự hiệu quả” cần giải pháp riêng

Trong 3 phương pháp còn lại, Đào tạo -Training hướng về số đông, tạo nền tảng giống nhau, hướng dẫn những gì chưa biết, trong khi Tư Vấn và Cố Vấn sẽ mang lại giải pháp phụ thuộc vào tổ chức hoặc cá nhân bạn.

  1. Bạn muốn chuyên gia của bạn đã có trải nghiệm tương tự với mình hay chuyên gia đó là người được trang bị các mô hình, phương pháp, kiến thức đã được kiểm chứng? Ví dụ:

g) “Tôi muốn lời khuyên về tăng trưởng cho Tổng đại lý bảo hiểm của mình từ một chuyên gia đã có kinh nghiệm và đã có kết quả bền vững".

h) “Tôi muốn xin lời khuyên về pháp lý để mở một công ty TNHH từ một luật sư uy tín".


Trường hợp (g), bạn cần Cố Vấn – Mentoring, còn trường hợp h), Tư Vấn – Consulting sẽ phù hợp với bạn, tuy nhiên cần lưu ý là cá nhân người tư vấn không nhất thiết đã từng tự tạo được kết quả như bạn mong đợi, như đã từng tự mở một công ty TNHH trong ví dụ này.


Nếu các bạn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ Coachagy:

Website: www.coachagy.com

Email: contact@coachagy.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/coachagy/

Facebook: https://www.facebook.com/TheCoachagyCompany