Học từ việc nhìn lại

Coach Nguyễn Lê Hoàn

Trong cuộc sống vội vã ngày nay chúng ta thường rất ít cho mình những giây phút nhìn lại, chiêm nghiệm và rút ra bài học, để rồi nhiều khi lại va vào những câu chuyện tương tự.


Với sự nghiệp cũng thế, dù bạn mới chỉ có chút ít kinh nghiệm hay là người đã trải qua nhiều môi trường và vị trí khác nhau, chúng ta cũng đều cần những giây phút nhìn lại. Đặc biệt là khi ta đứng trước những lựa chọn về nghề nghiệp thì việc nhìn lại lại càng quan trọng để có thể đưa ra được quyết định phù hợp.


Vậy nhìn lại như thế nào? Mỗi người có thể có cách riêng cho bản thân, tuy thế bạn có thể tham khảo một số câu hỏi của Coachagy:


❓Tính tới hiện tại, đâu là quyết định đúng đắn và sai lầm nhất mà bạn từng làm trong sự nghiệp, khi đó bạn ở trong tâm thế như thế nào?

❓Những khía cạnh nào trong công việc truyền cảm hứng và khiến bạn thích thú và ngược lại đâu là những điều khiến bạn nhụt chí?

❓Đâu là những giá trị mà bạn trân trọng nhất trong con người của bạn? (Chịu trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả cao …)

❓Tới đây, bạn sẽ làm gì khác đi về tâm thế / hành động?


Sau khi nhìn lại, có thể bạn sẽ chưa xác định được phương hướng ngay lập tức nhưng chí ít bạn sẽ tránh rơi vào vòng luẩn quẩn như trước.

Bạn đã tận dụng hết những gì mình đã trải qua chưa, nếu có lời khuyên về nghề nghiệp cho các bạn trẻ, bạn muốn chia sẻ điều gì?

#coachagy #careergrowth #nguyenlehoan