Làm thế nào để cởi mở hơn?

Coach Lưu Kỳ Nam

LÀM SAO CÓ THỂ CỞI MỞ HƠN - ĐẶC BIỆT KHI QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI ĐỐI DIỆN LÀM MÌNH KHÓ CHỊU?


Từ trải nghiệm cá nhân của mình, có một số điều bạn có thể thử:

👉 Tự nhắc mình, mục tiêu lớn hơn của bạn trong đối thoại này là gì? Những quan điểm / nhận xét này có đáng làm mình bận tâm?

👉 Lùi lại để hiểu hơn bối cảnh lớn hơn (và những áp lực có thể có) của người đối diện, để hiểu những lý do làm cho họ đang nghĩ và làm theo cách họ đang làm. Có thể bạn sẽ có những góc nhìn mới và trở nên cởi mở hơn.

👉 Thay vì phán xét người đối diện với những quan điểm khó chịu của họ và tự khép mình, hãy tò mò hơn, hãy nỗ lực quan tâm xem thách thức mà họ đang đối mặt là gì và mình có thể làm gì được để giúp họ.

Bạn thấy sao? Trường hợp của bạn khó hơn? Hay bạn có những cách làm khác?

#Coachagy #luukynam #beopenminded