Lễ tốt nghiệp

Coach Lưu Kỳ Nam

Bài Gap Year (*) mấy tuần trước của mình vô tình đã kích thích nhiều đồng nghiệp, bạn học cũ, giờ đều là các “sếp” ở đâu đó cũng bắt đầu suy nghĩ về Gap Year và Bucket List (**).

Có bạn đặt hẹn chỉ để muốn nghe kể tường tận về hành trình đi đến quyết định Gap Year và sau đó thì đăng ký được coach về đoạn “làm gì sau corporate life (***)” cho có ý nghĩa và transition (chuyển tiếp) ra sao.

Có ông bạn thì trầm ngâm khi nghe mình chia sẻ vô tư về một trong những việc cần làm (trong bucket list) là đi dự lễ tốt nghiệp đại học của con gái (trước đó còn phải lo đi học chụp hình để có những bức hoành tráng nhất, cảm xúc nhất) .

Trầm ngâm, suy tư bởi vì ông bạn đó - vì công việc bận rộn (đang làm quản lý cấp cao), nên cũng khó mà thu xếp 5-6 tuần nghỉ phép để đi Mỹ dự lễ tốt nghiệp. Trầm ngâm bởi ngồi ngẫm lại thì thời gian chất lượng ổng dành để giao tiếp với con là quá ít, và việc không dự được lễ tốt nghiệp của con như một giọt nước làm tràn ly…

Nhiều khi chúng ta bị lôi theo guồng quay của “cơm, áo, gạo, tiền” hoặc “những ảo ảnh cuộc sống” mà đôi lúc cũng cần có những giây phút ngẫm lại, làm việc với bản thân mình với những câu hỏi cơ bản trong cuộc sống.

“Đâu là những điều ưu tiên của bạn trong cuộc sống?”

Lưu Kỳ Nam

Executive / Transition Coach

#ExecutiveCoach #TransitionCoach #Coachagy #luukynam

* Gap Year: là 12 tháng mà bạn quyết định “nghỉ giữa hiệp” trong một quá trình học tập hay làm việc, cho phép bạn tìm đến những kế hoạch khác biệt (so với cuộc sống thường ngày). Bạn có thể đọc bài Gap Year của Coach Lưu Kỳ Nam tại: https://www.facebook.com/kynam.luu.7/posts/4628778893804201

** Bucket List: là danh sách bao gồm tất cả các mục tiêu, những ước mơ và những trải nghiệm sống mà bạn muốn thực hiện trước khi nhắm mắt xuôi tay

*** Corporate life: Quãng thời gian làm việc tại các công ty đa quốc gia