Lỗi lớn nhất mà chúng ta dễ mắc phải trước những cuộc gặp quan trọng là gì?

Coach Lưu Kỳ Nam

Chuẩn bị kỹ lưỡng, rồi bám chặt theo tài liệu đã có, bị đơ, mất hiện diện dẫn đến không lắng nghe được người đối diện... Bạn có thấy mình trong đó?


Đây cũng chính là sai lầm mà chúng ta thường mắc phải trong những 'cuộc gặp thượng đỉnh'. Đó có thể là buổi thương thảo quan trọng với đối tác, một cuộc phỏng vấn xin việc, một buổi tuyển dụng với một ứng viên chất lượng, hoặc một buổi gặp với khách hàng tiềm năng.


Theo bạn thì chúng ta có thể làm gì để có thể kiểm soát cuộc gặp hiệu quả hơn?


#coachagy #luukynam #executivecoach