Lựa chọn người lãnh đạo trong bạn

Coach Nguyễn Lê Hoàn

💎 Nhận thấy tình huống này có thể sẽ hữu ích cho những anh chị đang ở vị trí lãnh đạo, quản lý và các coach, Coachagy xin được dịch một phiên khai vấn thực tế của Coach Marcia Reynold, MCC trích từ cuốn sách nổi tiếng “Coach the Person, Not the Problem”:


💬 “Tôi đang khai vấn cho một Phó Tổng Giám Đốc và chị ấy đang trong quá trình chuẩn bị tái cấu trúc công ty. Một trong những quản lý của chị không hoàn thành đúng thời hạn báo cáo quan trọng cho quá trình chuyển đổi. Những người đồng nghiệp ngang cấp báo cáo rằng quản lý này rất tiêu cực trong các cuộc họp. Khách hàng của tôi đã chia sẻ chi tiết mọi thứ mà chị đã làm với người quản lý này để tìm ra lý do vì sao cô ấy không thực hiện báo cáo, tại sao lại gây hấn với các đồng sự và những gì cô ấy cần làm để bắt đầu quá trình chuyển đổi”.


Tôi hỏi, “Có vẻ như chị đã làm tất cả mọi thứ để có thể giữ cô ấy?”.


Chị ngừng lại, thở dài và nói: “Đúng, tôi đã hi vọng cô ấy có thể xoay chuyển được. Tôi đoán là tôi nên để cô ấy đi”.


“Nên là một từ thú vị cho một lựa chọn mà ta chưa thực hiện, vậy với chị, nên nghĩa là gì?”


“Đây là một lựa chọn mang tính trách nhiệm mà tôi đang trốn tránh”, chị ấy nói. “Tôi biết tôi đang chùn chân. Tôi chỉ chưa nói nó ra”.


“Bây giờ chị nói được nó ra rồi thì điều khác biệt là gì?”


“Thành thực mà nói, ban lãnh đạo muốn thấy nếu tôi có thể ra được các quyết định quyết liệt (tough decision). Bộ phận của tôi sẽ là nền tảng cho tổ chức mới. Chúng tôi thậm chí sẽ có thể được biết đến là một đơn vị kinh doanh độc lập với chi phí hạch toán riêng và Tổng giám đốc riêng. Họ muốn tôi đem qua đội ngũ tốt nhất. Chỉ là tôi không muốn từ bỏ (*để người quản lý đó ra đi)”.


“Điều gì sẽ xảy ra nếu chị từ bỏ?”


“Tôi không thể xoay chuyển được tình thế này chăng? Tôi có phải là một người lãnh đạo tồi khi để mất đi một người trong đội ngũ khi thực hiện chuyển đổi?”


“Nhưng chị nhấn mạnh rằng chị sẽ được nhìn nhận là lãnh đạo tốt nếu chị để cô ấy ra đi và chị có một đội ngũ phù hợp cho việc chuyển đổi. Đâu là câu chuyện chị đang tự kể với mình giữ chân chị không để cô ấy đi?


“Đó là tôi là một siêu lãnh đạo có thể giúp bất cứ ai”


“Vậy chị đang nói siêu lãnh đạo (super leader) và lãnh đạo quyết liệt (tough leader) đang mâu thuẫn nhau. Giống Siêu nhân và Người dơi. Hoặc là Nữ siêu nhân. Tôi đoán là chị cần chọn áo choàng chị muốn mặc!”


Chị ấy cười và nói: “Áo choàng thật là hết thời rồi!” Chị cam kết hành động cho quyết định quyết liệt của mình trong tuần đó (*để người quản lý ra đi). Trong vòng một năm, chị ấy đã trở thành Tổng Giám Đốc.


(*): chú thích của người dịch


***

Vậy, bạn học được gì từ tình huống này?


#coachagy #casestudy