Một số tư duy khiến bạn

tự làm khổ bạn (Phần 2)

Coach Nguyễn Lê Hoàn

Một số tư duy khiến bạn tự làm khổ bạn (Phần 2)


Tiếp nối phần 1, Coachagy sẽ chia sẻ một tư duy nhìn thoạt nghe có vẻ rất "bao dung" nhưng thực ra cũng là đang tự làm khổ mình:


2️⃣ Mọi việc xảy ra đều là lỗi của bạn


🏢 Nơi làm việc

Có một số tổ chức có một giá trị rất hay đó là “Mình là nguồn gốc của mọi việc” tức là bản thân mình là nguyên nhân gì, có thể làm được gì để giúp cho kết quả theo hướng mình muốn. Tuy vậy, một trong những hiểu nhầm phổ biến nhất là vơ mọi thứ đều là lỗi của mình.


Một quản lý có một nhân sự khá yếu kém và khó lòng có thể cho bạn ấy nghỉ vì suy nghĩ: “Đây cũng là lỗi của mình trong việc tuyển vào rồi đào tạo bạn ấy, có lẽ mình đã chưa cho bạn đủ cơ hội”.


🏠 Ở nhà

Một phụ huynh nhận bảng điểm của con với kết quả khá tệ. Trong đầu luôn văng vẳng câu nói: “Mình đúng là người cha/ mẹ tồi và đây là minh chứng trong việc dạy con”.

🤔 Việc vơ các lỗi lầm đó hết vào bạn, ngoài cho bạn cảm giác tội lỗi còn dường như khiến bạn đang gánh cả quả núi trên vai và tất nhiên bạn chẳng thể kiểm soát hết mọi thứ trên đời.


❓ Câu hỏi: Nếu cứ chôn chân ở bài toán trách nhiệm thì có thể bạn cũng có trong đó, nhưng điều quan trọng hơn bây giờ là bạn sẽ đi tiếp như thế nào, giải pháp cho tình huống này là gì và làm sao để chuyện như vậy không/hạn chế lặp lại?


#coachagy #mindset #movingforward #coaching #nguyenlehoan #performancecoach #selfloveawereness