Nói thêm về tổng kết tuần

Coach Lưu Kỳ Nam

Tổng kết tuần là sự nhìn lại của cả tuần. Tổng kết tuần sẽ rất hiệu quả nếu như mỗi ngày mình có nhật ký ngày.


Một GAD khi được biết về công cụ lợi hại này đã cho CQL áp dụng cho cả tuyển dụng (Nhật ký tuyển dụng), bán hàng (Nhật ký bán hàng), và cũng thông qua đó nắm bắt rất nhanh chuyện gì đang xảy ra, để xử lý kịp thời. Năng lượng trong đội nhóm từ đó cũng luôn rất tích cực.


Một Nhật ký ngày hiệu quả không chỉ là sự liệt kê những gì đã diễn ra mà nó còn kèm theo sự nhìn lại về những sự việc đã diễn ra đó. Nó không chỉ là “Tôi đã gọi điện thoại cho ứng viên A, B. Tôi đã có 1:1 với C, với D. Tôi có một cuộc họp giao ban…” mà nó cần phải có phần nhìn lại, phần lắng đọng của từng hoạt động.


Nếu có nhiều hoạt động trong ngày, chọn một hoạt động nổi bật và lắng đọng về nó. “Trong các hoạt động của ngày hôm nay, đáng kể nhất là lúc mình làm 1:1 với B. Mình thay đổi cách hỏi, mình chậm hơn, và mình cảm thấy bạn ấy dường như cởi mở hơn. Mình cảm thấy vui”


Không nhất thiết là điều nổi bật trong ngày phải là một điều tích cực. Nó có thể là một trăn trở. “Tôi cảm thấy cả tôi và D đều có cảm giác áp lực trong buổi 1:1 hôm nay. Điều gì đang xảy ra ở đây, và tôi có thể làm khác đi như thế nào cho lần tới”


Đến cuối tuần, bạn nhìn nhanh lại nhật ký 5-7 ngày qua, bạn chọn lại điều nổi bật gì, của ngày nào làm điều nổi bật cho cả tuần, và nhìn lại nó một lần nữa. Vì sao nó là điều nổi bật của cả tuần. Bài học mà mình đem qua tuần sau là gì?


Coach Lưu Kỳ Nam

#coachagy #luukynam #executivecoach #performancecoach #reflection