Phác thảo hành trình chinh phục mục tiêu

Coach Nguyễn Lê Hoàn

️🏹 Từ mục tiêu ban đầu là xét mức độ phù hợp và kết nối giữa coach và khách hàng, Coachagy phát triển phiên gặp mặt đầu tiên thành một buổi lên chiến lược để chinh phục mục tiêu mới.


Trong phiên này (strategy session), chúng ta cùng nhau:


1️⃣ Khám phá ý nghĩa mục tiêu dài hạn (tầm nhìn) của bạn?


Ngoài việc giúp bạn làm rõ hơn mong muốn này, điều chúng tôi hướng tới là câu hỏi lớn phía sau, ví như:


- Bạn muốn lên chức, đằng sau việc muốn lên chức đó là gì?


- Bạn muốn xây dựng doanh nghiệp nghìn tỷ, đằng sau khát khao đó là gì?


2️⃣ Để đạt được mong muốn dài hạn đó, bạn cần có những bước chuyển về chiến lược, tư duy, kỹ năng, tình trạng thể chất và tinh thần như thế nào?


Thông qua quá trình khám phá sâu, bạn phác thảo được một bức tranh rõ ràng về những điều đòi hỏi bạn thay đổi.


👉 Để đạt được mục tiêu mới đó, bạn cần có niềm tin nào? Phần nào trong bạn nói rằng mình không thể. Vậy những niềm tin nào giới hạn bạn lại? Bạn cần thay đổi những niềm tin nào.


👉 Về kỹ năng. Bạn đang chưa có những kỹ năng nào để chinh phục mục tiêu này (lắng nghe, thuyết trình, thương lượng, viết email ...). Có những kỹ năng bạn sẽ tự làm việc, hoặc với những người khác, nhưng cũng có một số kỹ năng chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.


👉 Tình trạng thể chất và tinh thần. Năng lượng của bạn quyết định bạn có thể bền bỉ hành động biến giấc mơ thành hiện thực hay không. Vậy bạn cần duy trì và làm gì mới để có được trạng thái thể chất và tinh thần phù hợp?


3️⃣ Sau khi nhìn thấy giấc mơ đã được cụ thể hóa và biết những gì bạn cần thay đổi, bạn cam kết như thế nào với giấc mơ của chính mình.


🙌 Qua quá trình trên, nếu bạn thấy Coachagy là người đồng hành phù hợp, chúng tôi cũng có những đòi hỏi từ phía bạn bởi chúng tôi hiểu để chinh phục những gì lớn lao cần một tinh thần bền bỉ, không bỏ cuộc. Chúng ta sẽ cùng xem hai bên cần thỏa thuận với nhau những gì.


🔐 Nếu những giấc mơ của bạn đang dang dở và bạn muốn bắt đầu thực hiện ngay hôm nay, hãy lên chiến lược chinh phục mục tiêu mới cùng các coach tại Coachagy theo link dưới đây:


💕 Đội ngũ Coachagy

#coachagy #luukynam #nguyenlehoan #strategysession #newgoals