Tư duy một chiều

Coach Nguyễn Lê Hoàn

Nhiều bạn quản lý rất muốn lên vị trí cao hơn nhưng không hiểu sao mình chưa có được vị trí ấy. Khi trao đổi thì một trong những lý do phổ biến nhất là vì các bạn vẫn đang giữ tư duy một chiều.


Lãnh đạo của doanh nghiệp chắc ai cũng mong mọi người hướng đến mục đích chung. Tuy nhiên, nếu làm quá lâu ở một bộ phận, ta rất dễ mang theo tư duy một chiều (hay không nhìn được toàn cảnh) và rất dễ xung đột giữa các phòng ban. Nhờ may mắn được làm ở nhiều bộ phận, mình chứng kiến sự “đối lập” giữa các phòng ban rất gay gắt, như: giữa “Sản xuất” và “Kiểm soát chất lượng”, giữa “Khối kinh doanh” và “Khối văn phòng” .... Nếu các bạn sản xuất rất bực mình vì mình làm sản lượng tốt như thế nhưng lại bị “chặn” bởi các bạn kiểm soát chất lượng thì ngược lại Kiểm soát chất lượng phàn nàn vì các bạn Sản xuất làm sai hỏng thường xuyên. Khối Kinh doanh thì cho rằng các bạn ở văn phòng chỉ mỗi làm việc “hành là chính” có quá nhiều thủ tục giấy tờ, còn Khối Văn phòng thì thường xuyên than phiền về việc các bạn Kinh doanh chỉ làm đối phó cho xong … Đâu đó thiếu cảm thông cho nhiệm vụ mà những người ở phòng ban khác cần làm.


💚 Khi nhìn ở một bức tranh rộng hơn, bạn sẽ thấy lý do xung đột giữa các bộ phận là gì, làm thế nào để đạt được mục tiêu chung mà vẫn tiến hành thuận lợi nhất cho các bộ phận?


❓Vậy, làm sao để có được tư duy đa chiều?


Có rất nhiều phương pháp tùy bạn khám phá, dưới đây mình xin chia sẻ một vài cách mà mình có cơ hội được trải nghiệm để bạn tham khảo. Ở một trong những công ty cũ mình từng làm thì được luân chuyển qua các phòng ban khác nhau, ở một công ty khác thì các bạn khối văn phòng sẽ có những buổi hỗ trợ khối kinh doanh và ngược lại…. Nếu công ty không có chính sách đó, mình sẽ tìm cách được làm việc / hỗ trợ trực tiếp ở phòng ban “đối lập”. Thông qua thời gian như vậy, chúng ta sẽ lắng nghe tốt hơn, cởi mở hơn, đồng thời sự hợp tác giữa các bộ phân cũng hiệu quả hơn. Khi đó nếu bạn có lãnh đạo hai hay nhiều bộ phận thì cũng không bị thiên lệch.


Bạn có cách nào khác để xây dựng tư duy đa chiều? Hãy chia sẻ cùng Coachagy nhé!


Coach Nguyễn Lê Hoàn

#coachagy # performancecoach #silothinking #tuduymotchieu