Thay đổi nhỏ trong tâm thế tạo gắn kết đội nhóm

Coach Lưu Kỳ Nam

Nhiều quản lý kinh doanh than phiền cùng mình về cảm giác thất vọng khi không cải thiện được kết quả kinh doanh của đội nhóm. Khi nhìn kỹ vào cách mà bạn ấy coach đội nhóm, mình và bạn ấy cùng vỡ ra một phát hiện quan trọng. Vì mong muốn các bạn trong nhóm trả lời theo cách của mình, nên người quản lý đã nôn nóng đưa ra giải pháp, và vô tình không tạo đủ không gian để cả nhóm cùng suy nghĩ, sáng tạo.


Bạn thấy sao nếu bạn cho mình một tâm thế không nhất thiết phải có câu trả lời ngay, ngay vào thời điểm này, cho mọi câu hỏi. Trên tâm thế đó, người lãnh đạo (leader) dễ thả lỏng hơn, để cùng các đại lý trong nhóm tìm hiểu sâu hơn gốc rễ của thách thức mà bạn ấy đang gặp phải.


Người lãnh đạo (leader) mà mình đang làm việc cùng thời gian gần đây nhờ dùng câu hỏi mở, và với sự chấp nhận rằng tốc độ nhận thức của mỗi người sẽ khác nhau, đã rèn luyện để dần chậm lại. Kết quả rõ ràng nhất là các buổi team coaching đã sâu hơn, gắn kết hơn. Lượt hoạt động và doanh số theo đó cũng tốt hơn.

#coachagy #luukynam #teamcoaching #performancecoaching