Đôi khi cách trả lời tốt nhất cho một câu hỏi lại là một câu hỏi

Coach Lưu Kỳ Nam

Trong lúc làm việc với khách hàng gần đây để chuẩn bị cho những ‘cuộc gặp thượng đỉnh’ - điều mà khách hàng, ngay cả những lãnh đạo, quản lý có kinh nghiệm lâu năm cũng e ngại là mình sẽ nói gì khi mình không có câu trả lời, hoặc mình cảm thấy sai sai với câu hỏi đó.


Thực tiễn đã chỉ ra rằng thay vì phải cố vẽ ra những câu trả lời cho những câu hỏi nghe sai sai, hoặc nghe hơi nông, điều mà các bạn có thể làm là hỏi lại, để khám phá, tìm hiểu động lực đằng sau của những câu hỏi ban đầu của người đối diện là gì. Bằng cách này, bạn có được bức tranh toàn diện và sâu sắc hơn về cái mà người đối diện muốn, để trả lời rõ ràng hơn, đồng thời bạn cũng đã xây dựng được sự tin tưởng nơi người đối diện.


Một khách hàng của mình, là quản lý lâu năm, đã thực hành cách dùng câu hỏi linh hoạt nhờ đó kiểm soát tốt cuộc gặp quan trọng của mình với đối tác, và có kết quả vượt mong đợi.


Hãy cho mình cơ hội chậm lại, và dám đặt câu hỏi trước những câu hỏi nhé.


Bạn thấy sao?


#coachagy #luukynam #executivecoach #askingtherightquestions