Bạn có đang giới hạn bản thân với những gì bạn biết?

Coach Nguyễn Lê Hoàn

Dưới đây là một số chia sẻ mình được nghe tuần qua (*):


“Tôi là người hướng nội, tôi không hợp đám đông, nên đừng giao cho tôi những việc phải làm với khách hàng lạ, với một nhóm”.

“Vì em là dạng F - Feeling trong MBTI (**) nên em ra quyết định dựa trên cảm xúc, do đó mấy cái yêu cầu phải lý trí quá đừng bắt em làm, em không làm được”.

“Em rất ghét làm chi tiết vì em là dạng N - Intuition em thích nhìn tổng quan hơn, em sẽ tránh xa những gì cứ phải tỉ mỉ, nó khiến em rất bực bội”.

“Vì bạn đó là dạng quá Dominance trong DISC (***), bạn ấy thường xuyên lấn lướt người khác nên em không thể làm việc với bạn”


Dù cực kỳ yêu thích các dạng phân loại tích cách, mình cũng phải hỏi ngược lại các bạn: “Theo quan sát của mình, có phải bạn có niềm tin mình là dạng này, thì mình sẽ không thể làm những gì là thế mạnh của dạng kia?”

Nghe tới đây một số bạn giật mình: “Em không nghĩ là em không thể, nhưng em không thích”

Mình tiếp tục: “Nếu kết quả bạn muốn đòi hỏi bạn cần làm những việc ở trục ngược lại với tính cách của bạn, bạn sẽ lựa chọn như thế nào?”


Với câu hỏi này mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau, nhưng dù đáp án là cái bạn muốn hay cái bạn thoải mái (xu hướng tính cách), thì đó vẫn là lựa chọn của bạn, chứ không phải bạn “không thể”.


Ngẫm lại những phiên khai vấn này, khiến mình tự đặt ra câu hỏi: “Liệu ta có đang giới hạn bản thân ở những điều tương tự như vậy không?”


Nguyễn Lê Hoàn

Performance Coach


(*) Các câu trích dẫn đã được xin phép hoặc thay đổi theo nguyện vọng của khách hàng.

(*) MBTI: viết tắt của Myers-Briggs Type Indicator - Trắc nghiệm phân loại tính cách được phát triển dựa trên nền tảng của Katherine Cook Briggs và con gái bà Isabel Briggs Myers,

(***) DISC: viết tắt của viết tắt của 4 từ: Dominance – Influence – Steadiness – Compliance (Uy thế, ảnh hưởng, kiên định và tuân thủ) là dạng phân loại xu hướng tính cách, phát triển dựa trên học thuyết của William Moulton Marston.