Bạn có bị căng thẳng trước buổi phỏng vấn

Coach Lưu Kỳ Nam

Đôi khi điều bạn cần là mạnh dạn nói ra bạn là ai, điểm mạnh của bạn là gì, bạn muốn gì, thay vì chỉ cố gắng hòa nhập (fit in).

Bởi vì trong khi cố gắng hòa nhập, bạn sẽ đánh mất con người thật của chính mình. Đây là điều mà nhiều khách hàng của mình nhận ra, khi nhìn lại các cuộc phỏng vấn, các cuộc gặp quan trọng trong sự nghiệp.

Một mẹo nhỏ, thay vì bị ám ảnh quá nhiều với kết quả (đậu/rớt, được/mất), bạn hãy xem đây là một buổi tạo dựng mối quan hệ (networking). Điều mà chắc chắn bạn sẽ có sau buổi này là bạn sẽ có thêm một người quen, hoặc biết thêm nhiều điều về người đối diện, về tổ chức mà bạn đang muốn tìm hiểu.

Bạn thấy sao?

#coachagy #luukynam #giaotieptutin #interviewtips