Bạn không cần là người nói nhiều nhất

Coach Lưu Kỳ Nam

Một founder (người sáng lập) của một start up, là khách hàng của mình, chia sẻ rằng bạn cảm thấy thường rơi vào tình trạng ‘nói không kịp’ với 2 founders kia (có 1 người là người nước ngoài) mỗi khi trao đổi công việc. Rằng bạn dễ cảm thấy rối, mỗi khi những founders kia lan man, bay bổng. Bạn cũng đang hoài nghi liệu có phải do mình tiếng Anh không đủ?


Khi cùng mình nhìn lại vài cuộc họp gần đây, bạn nhận ra rằng thực sự thì tiếng Anh của bạn cũng rất tốt và ngôn ngữ không hề là vấn đề. Bạn ngộ ra là BẠN KHÔNG CẦN LÀ NGƯỜI NÓI NHIỀU NHẤT, để có thể kiểm soát và dẫn dắt cuộc họp. Điều bạn cần là ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI SÂU SẮC vào đúng thời điểm để giúp mọi người tập trung về đúng cái thứ cần tập trung. Một thí dụ rõ mà bạn đã áp dụng hiệu quả để kiềm mọi thứ lại là đưa ra câu hỏi ‘những gì bạn đang nói có liên quan gì đến điều mà chúng ta muốn đạt được trong buổi họp này?’


Bạn có đôi lúc cũng cảm thấy như nghẹt thở với những người nói quá nhiều trong những cuộc họp quan trọng không? Bạn làm gì?

#coachagy #luukynam

#executivecoach #askingtherightquestions