Exploitation hay Exploration

Coach Lưu Kỳ Nam

EXPLOITATION hay EXPLORATION - Hướng đi nào?

Bài nói chuyện về mô hình chiến lược của giáo sư Yves Pigneur trong webinar tuần trước để lại trong mình nhiều lắng đọng. Trong nhiều bài học giá trị, mình nghĩ nhiều đến hai chữ ‘EXPLOITATION’ - (tối ưu mảng kinh doanh hiện tại) và ‘EXPLORATION’’ (mở hướng mới, tạo động lực tăng trưởng mới).

Từ trải nghiệm cá nhân và từ câu chuyện thực tế của các GA (Tổng Đại lý) mà mình có cơ hội làm việc gần đây, mình nhận ra:

1. Bạn cần đầu tư cho CẢ HAI. Câu hỏi không phải là lựa chọn sứ mệnh nào mà là cân đối nguồn lực, ngân sách, nhân sự như thế nào.

Có GAD đam mê khám phá và mở mới thị trường ngoại thành mà chủ quan không đầu tư vào chất lượng, công nghệ cho thị trường nội thành nơi có nhiều tiềm năng nhất.

Một GAD ở nơi khác thì rất chăm chú làm thị trường nội thành, đến lúc bắt đầu nhìn rộng ra thì đã có người khác đi tiên phong.

2. NGƯỜI NÀO VIỆC ẤY. Bởi hai sứ mệnh ‘tối ưu mảng kinh doanh hiện tại’ và ‘mở thị trường mới, tìm động lực tăng trưởng mới’ cần nhân sự với tư duy và kỹ năng khác nhau. Nếu nhiệm vụ exploitation cần thực thi chặt chẽ để có các chỉ số hiệu suất tốt nhất, thì exploration cần nhiều thử nghiệm liên tục, nghiên cứu nhiều bước, thích nghi…

Thực tế cho thấy nếu bạn có chung nguồn lực để làm hai sứ mệnh này, thì khó có thể đi xa được. Đễ dễ hình dung, bạn có thể tưởng tượng hình ảnh của người chịu trách nhiệm cho sứ mệnh mở thị trường mới, nghiên cứu mới... mà cứ phải đi giải trình về hiệu suất, về kết quả tức thời với anh CFO vậy...

Có nhiều tập đoàn, thí dụ như Ping An - tập đoàn bảo hiểm số 1 thế giới - cơ cấu luôn 2 CEOs, một CEO chịu trách nhiệm mảng tăng trưởng hiện tại, một CEO chịu trách nhiệm mở hướng mới. Có thể bạn không cần 2 CEO, tuy nhiên với tư cách là chủ doanh nghiệp, bạn phải rõ ràng bạn muốn gì và sẵn sàng sắp xếp nguồn lực và ngân sách riêng để tạo một văn hóa dám sáng tạo, dám thay đổi.

3. Sáng tạo, thay đổi cần LIÊN TỤC. Covid là thách thức nhưng cũng cũng là sự thúc đẩy khẩn cấp hơn về cách làm mới trong tư vấn, quản lý bán hàng, và phục vụ khách hàng. Câu hỏi đặt ra là tại sao bạn phải cần đến Covid mới nhận ra là mình cần thay đổi.

Một GAD rất giỏi mà mình đang làm việc cùng, do may mắn ở trong vùng mà số ca nhiễm Covid còn ít, mọi người vẫn còn gặp mặt khách hàng bình thường nên ‘không nhận ra’ là mình cần phải khẩn cấp thay đổi về cách làm để 100% sẵn sàng cho bình thường mới.

Bạn đã làm gì để có thể làm tốt cùng lúc exploitation và exploration?

#coachagy #innovation #exploitation #exploration #growthstrategy #adaptability #executivecoach