Giá trị của bạn là gì?

Coach Lưu Kỳ Nam

❓ GIÁ TRỊ (VALUES) CỦA BẠN LÀ GÌ?


Giá trị là những gì quan trọng nhất đối với chúng ta, không chỉ với sự nghiệp mà là cả cuộc đời này.


Khi bạn rõ về giá trị của mình, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng và an yên. Nhờ giá trị, bạn như có một chiếc la bàn giúp bạn đặt mục tiêu và ra quyết định dễ dàng.


Hãy cho mình một ít thời gian để lắng đọng và thử viết ra nhé. Khi bắt đầu, bạn có thể thấy có rất nhiều thứ quan trọng đối với bạn. Nhưng thời gian và năng lượng của bạn là có hạn, việc xác định ưu tiên giúp đảm bảo rằng bạn sử dụng chúng cho những điều quan trọng nhất


Trong các buổi khai vấn gần đây với các bạn đang làm quản lý, trong độ tuổi khoảng 30-40, các bạn thường nói nhiều đến các giá trị như gia đình, sức khỏe, sự chủ động, phát triển bản thân, sự sáng tạo, sự chính trực, công bằng, bạn bè…. Có bạn đang phân vân với một lời mời đi làm từ các công ty khác hoặc với ý định mở start up riêng. Những lúc như vậy chính là lúc bạn dùng la bàn của mình để ra quyết định.


Riêng mình, ngoài “gia đình” và “sức khỏe” là điều tối quan trọng, la bàn của mình còn có các giá trị: (1) sống thật / đơn giản (authentic/simple) (2) khám phá - xem mọi thứ như dòng nước, như một hành trình (3) tự do / chủ động - được làm những điều đem lại giá trị tích cực.


Giá trị của bạn là gì?


🔈 Nếu bạn cảm thấy thiếu gì đó và lăn tăn về giá trị của bạn thân, nhưng cần ra một quyết định quan trọng trong sự nghiệp, vui lòng lên lịch một buổi hẹn đầu tiên với các coach của Coachagy theo phần đặt lịch hẹn dưới đây.


Lưu Kỳ Nam

Executive & Career Growth Coach