Lùi lại để có bức tranh toàn cảnh

Coach Lưu Kỳ Nam

Khi bạn băn khoăn giữa nhiều lựa chọn trong một quyết định quan trọng, hãy cho mình lùi lại, để có thể nhìn bức tranh toàn cảnh.

Hãy tự hỏi mình điều bạn muốn lâu dài là gì, và lựa chọn nào sẽ đưa bạn đến gần hơn với điều bạn muốn.

Một khách hàng của mình có nhiều offer (lời mời) cùng lúc cho vị trí mới. Các offer này đều rất cạnh tranh về lương thưởng, môi trường, tuy nhiên khi được nhắc về điều bạn ấy mong muốn trên đường dài, thì lựa chọn trở nên dễ dàng hơn.

Bạn cũng có thể thử một cách khác. Cũng là lùi lại. Và để các giọng nói trong bạn tranh luận, từng bạn một. Khi lùi lại, bạn có một không gian để lắng nghe kỹ lưỡng các tranh luận. Khi lùi lại bạn sẽ trở nên khách quan hơn.

Bạn làm gì khi băn khoăn trước nhiều lựa chọn?

Coach Lưu Kỳ Nam


#coachagy #luukynam #executivecoach #transitioncoach