Tâm thế nào trước các buổi phỏng vấn quan trọng

Coach Lưu Kỳ Nam

Tâm thế chờ đợi. Chờ đợi được hẹn. Nôn nao. Tâm thế cần. Mình cần công việc này.

Hay là…

Tâm thế thả lỏng. Mình đã gieo một hạt ở đó. Mình tiếp tục làm tốt hơn mỗi ngày những việc mình đang làm. Nếu có duyên cho một cuộc hẹn vòng 2, mình sẽ tiếp tục quan tâm, tò mò, tìm hiểu xem thách thức của phía bên ấy là gì, mình có thể giúp như thế nào.

Mình không nhất thiết có mọi câu trả lời cho tất cả các câu hỏi. Đôi lúc câu trả lời tốt nhất cho một câu hỏi là một câu hỏi. Cái mình có là sự ham học hỏi, sự tận tụy, và kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực mình đang làm. Mình không vướng mắc về kết quả, về được hay không được. Mình chỉ cần cố gắng tốt hơn ngày hôm qua…

#executivecoach #careertransition