Tổng kết tuần - công cụ nhỏ mà có võ

Coach Lưu Kỳ Nam

Một Giám đốc kinh doanh mà mình đang đồng hành đã đạt được kết quả không ngờ với tỷ lệ hoạt động và doanh số nhóm tăng gấp đôi sau một thời gian áp dụng đều đặn và đúng cách ‘nhật ký ngày’ và ‘tổng kết tuần’ cho bản thân và đội nhóm.


Hoạt động NHÌN LẠI thông qua TỔNG KẾT TUẦN đã giúp cho anh và đội nhóm trưởng thành lên nhiều. Đặc biệt là sự chủ động của các thành viên trong nhóm. Doanh số tăng nhưng điều giá trị là anh không cần phải đuổi theo, để thúc, để đẩy từng người, nên anh cũng đỡ áp lực hơn. Thông qua việc chia sẻ tổng kết tuần, anh nắm bắt rất nhanh điều gì đang xảy ra, để có điều chỉnh kịp thời, để tạo gắn kết, và năng lượng tích cực trong đội nhóm.

Bạn chỉ cần 10 phút mỗi ngày để xây dựng thói quen này, bắt đầu với một vài câu hỏi đơn giản:

(1) Nhìn lại cả ngày hôm nay, điều nổi bật là gì? Vì sao đó là điều nổi bật?

(2) Bạn cảm thấy như thế nào?

(3) Bài học rút ra là gì? (cho tuần sau)

Đến cuối tuần, bạn có thể nhìn lại những dòng nhật ký từ 7 ngày vừa qua, và có cái nhìn tổng quát cho cả tuần, về những điều nổi bật, cảm xúc chủ đạo, bài học cho tuần tới.

Với sự đồng hành của Coach - để phản biện, thách thức và hỗ trợ bạn - cách mà bạn NHÌN LẠI trong nhật ký ngày và tổng kết tuần sẽ dần trở nên sâu sắc. Bạn sẽ hiểu đội nhóm của bạn hơn để tạo sự gắn kết, tin tưởng lẫn nhau và chính sự gắn kết này là nền tảng của một kết quả tốt hơn cho cả đội.

Bạn đã vận dụng công cụ nhỏ mà có võ này chưa? và kết quả thế nào?

Coach Lưu Kỳ Nam

#coachagy #executivecoaching #nhinlai #reflection #xaydungdoinhom #luukynam