Thế nào là làm việc hiệu quả?

Coach Nguyễn Lê Hoàn

Thế nào là làm việc hiệu quả?


Khi hỏi câu hỏi này, điều mình bất ngờ là mình nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau:

- Em nghĩ là làm nhiều hơn, xử lý được nhiều việc hơn.

- Chị muốn mình có cảm giác là mình đã làm trọn vẹn hết mình.

- Tôi thấy làm việc hiệu quả là khi mình tập trung, mình làm việc gì cho xong việc đó.

….

Mình hỏi lại thêm lần nữa: “Bạn có chắc như vậy là làm việc hiệu quả”.

Và sau một hồi đào sâu, mọi người ngạc nhiên là định nghĩa mình vừa trả lời chưa chắc đã “hiệu quả”!!!


Có khi bạn làm rất nhiều việc nhưng những việc đó không giúp bạn đến gần hơn tới kết quả mình mong muốn. Ví như bạn muốn lên chức và một trong những tiêu chí để đánh giá bạn có thể lên chức hay không là việc bạn có tìm kiếm/ hỗ trợ một ai đó để thay thế vị trí của bạn hiện tại nhưng bạn lại gần như không dành thời gian cho việc này mà lại tập trung rất nhiều thời gian cho việc giải quyết sự vụ. Và như thế dù làm rất nhiều nhưng mãi bạn vẫn chưa lên chức.


Có khi cả ngày, bạn đã dành hết công sức cho công việc, gần như bạn không có sự phân tâm nào bạn chỉ có làm, làm và làm, cảm giác rất trọn vẹn. Thế nhưng có một bạn đồng nghiệp của bạn có cách làm đơn giản, sáng tạo, ra về đúng giờ, lại được đánh giá kết quả cao hơn bạn.

Câu hỏi dường như lý thuyết này giúp bạn tự nhận thức mình đang hiểu như thế nào, vì chính điều này thực sự chi phối hành động của bạn.


Bạn có thể có định nghĩa riêng, nhưng mình xin phép chia sẻ khái niệm này theo ý hiểu của mình: “Hiệu quả là thực hiện một công việc giúp bạn đạt được kết quả mà ít tốn nguồn lực (thời gian, tiền bạc, công sức, …) nhất”.


Vậy, định nghĩa của bạn về làm việc hiệu quả là gì?

#coachagy #nguyenlehoan #stayproductive #performancecoach