Lần đầu tiên gặp Anh là trong chương trình Light up your way (2018) của AIA. Lúc ấy, Anh như người cầm đuốc dẫn đường hướng tôi bằng những lời khuyên đầy kinh nghiệm.

Dần dần sau đó, Anh chuyển phương pháp, từ việc đưa ra những lời khuyên sang đặt những câu hỏi Khai vấn, lúc ấy dường như Anh chuyển ngọn đuốc dẫn đường sang cho tôi và tự bản thân tôi tìm kiếm con đường của riêng mình.

Với những câu hỏi Khai vấn, rất nhiều lần khiến tôi phải dừng lại, lắng đọng và suy nghĩ. Có những lúc tôi như bừng sáng với những ý tưởng mới, có lúc tôi phải đứng hình vì có những câu hỏi của anh mà tôi chưa từng đặt cho bản thân và để rồi sáng tỏ các vấn đề.

Điều tôi cảm thấy may mắn nhất khi làm tại AIA là được gặp Anh và được Anh hướng dẫn - Khai vấn.

Mỗi chặng đường, Anh áp dụng với tôi một phương pháp khác nhau, với vai trò nào Anh cũng thật tuyệt vời. Và một lần nữa, tôi thật sự cảm thấy may mắn khi có được những điều này.

Tôi cảm ơn Anh Nam rất nhiều.


Lý Thanh An

Staff Development