Trước khi tham dự BYOB, dù đã tham dự 2 chương trình đào tạo khai vấn tổng cộng 130 giờ, tôi vẫn mơ hồ về việc làm sao tạo được thu nhập từ nghề. Sau chương trình, tôi thay đổi mindset về việc kết nối và phục vụ khách hàng, không còn 2 thế giới coaching & coaching business tách biệt như trước.


Tôi thấy mình không còn đau đầu về việc tìm kiếm khách hàng mới ở đâu và kết nối với họ như thế nào. Tôi đã có 2 khách hàng đầu tiên trả mức phí tôi mong muốn và sự tự tin hành nghề chỉ sau 1 tháng tham dự BYOB.


Tôi thấy mình vững vàng hơn vì có hai người anh lớn với kinh nghiệm thực chiến có thể hỗ trợ bất cứ khi nào tôi cần, bên cạnh những người bạn coach sẵn sàng chia sẻ và và cùng nhau “ăn mừng” chiến thắng.

Tạ Phương Thảo

Life Coach - Học viên lớp BYOB102